Nje profesore si ky – model I perkryer per mesimedhenesit  e sodit    

I nderuruari  Prof. Arben Vila nga Tetova I lindur ne 16.10,1980 ne Tetove shkollen e mesme e kreu ne gjimnazin e Tetoves si dhe vazhdoi studimet e rregullta ne Univerzitetin Shtetore te Tetoves  Gjuhe dhe Letersi Angleze ku dhe  mbaroi studimet  ne vitin 2004.  Me vone ai vazhdon  studimet postdiplomike ne UEJL ne Tetove ku dhe mori titullin shkencore magjister I mesimdhenies se gjuhes angleze ELT ne vitin 2013. Per moment punon si professor I gj. Angleze ne SHMPK Mosha Pijade ne Tetove  qysh prej vitit 2004. Pervec punes qe beni si mesimdhenes dhe ka nje suksese dhe autoritet te larte prane kesaj  institucionie  dhe shoqerie ai   poashtu eshte shume aktiv dhe pjesamares ne seminare, debate, media si dhe Ih angazhuar ne projekte nderkombetare mbrenda dhe jashte shtetit te R. Maqedonise.

Ai  eshte nje nder profesoret e rrale qe ka arritur ta thej ate paradoks dhe te beje cmos qe ai  dhe  nxenesit nga shkolla ku ai eshte I angazhuar ne SHMPK Mosha Pijade   te nxjer nga ajo mbyllja hermetike qe kane shkollat ne Maqedoni per tu  kycur  ne projektet nderkombetare neper projekte ndekomebtare sic eshte  Erasmus Plus, Horizont 2020 etj  neper vende europiane sic jane: Norvegjia, Spanja , Portugalia, Turqia Italia etj

Nga viti I ardheshem ai planifikone qe  mbi  50 nxenesit dhe nje numer profesoresh I kesaj shkolle te u mundesoje te kycen dhe te bejne trajnime te ndryshme   neper vende te ndryshme; Turqi, Rumuni, Qipro, Hungari , Itali etj ku nxenesit e kesaj shkolle  do te kene mudendesi te bejne   pune praktike nga drejtimet e ndryshme te asaj shkolle sic jane  Elektoteknikes, Hotelerise, Kuzhinier Automekanikes neper kompani dhe instuticione publike dhe private ne Europe. Poashtu puna e paldheshme  do te beje buje edhe ne sektorin e shendetesise ne bashkpunim me shkollen e mesme te mjekesesi  se Tetoves Nikolla Shtejn  ku mbi 50 student turk nga klinika e mirenjohur a Ankarase/Turqise do te vine per te bere pune praktike ne Kliniken e Spitalit te Tetoves per nje muaj.

Poashtu nje numer I madh nxenesit nga vende e lartepermendura do te viziotoje Maqedonine dhe shkollen e mesme profesionale  per te bere kembimet dhe pervojat ne shkollave  dhe ne  kompani te ndryshme ne Republiken e Maqedonise.  Vitin e kaluar ai mori poashtu cmimin professor I vitit nga kryetarja e komunes se Tetoves z. Teuta Arifi

Ajo qe vlene te permendet se profesori I nderuar Arben Vila nga 15-20 Maj  gjindet ne Adamo Terme/ Venecija te Italise ku ai mer pjese si  profesore dhe perfaqesues I Maqedonise si prezentues me teme Innovacionet Sociale dhe ndikimi I tyre ne shoqeri. Ne kete project marin pjese 12 Organizate te ndrsyhme nga Europa sic jane : Spanja, Luksemburgu, Italia, Rumunia, Turqia, Portugalia,  Slovakia etj…..  Ne kete project nderkombeatre ne Itali do te diskutohen dhe debatohen tema  te  ndryshme sic jane: arsimi, ekologjia, biznesi, inovacionet  e rreja.p olitikat sociale etj. Pjese I ketij evenimenti do te jete dhe professor Arben Vila.

Per ne fund ajo qe duhet permendur se puna e palodheshme e ketij profesori beri qe shume nxenes dhe kolege te ndjekin rrugen e tij ku ai ka filluar te behet edhe nje mentore  dhe kosultente per shume shkolla dhe univerzitete ne Maqedoni dhe Europe.

Shpresoje qe ky model I keti profesori te nderuar do ta ndjekin edhe shume profesioniste tjere qe meren apo e kane ndermend te meren me arsimimin e brezave te rinje ne republiken e Maqedonie.

Thuhet qe ky professor I nderuar do te jete pjese e perberjes se re qeveritare per te qene pjese e ndonje institucioni te rendesishem ne sekotorin e arsimit, inivestimeve  te huaja apo ministries  se punove te jashtme.